Services

Rådgivning du kan stole på - hver gang

Incident Investigering

Hændelsesundersøgelse & Root Cause Analysis

Tilbundsgående hændelsesundersøgelse og årsagsanalyse kræver høj grad af tillid. Tillid til at turde sige sandheden. Jeg er god til at vinde folks tillid relativt hurtigt. Og jeg er god til at belyse sagen fra flere vinkler og inkludere alle facts.

Sikkerheds-kultur

Kulturen afspejles i dét, vi gør, når ingen ser det

En fremragende god sikkerhedskultur kræver forskellige og vedholdende indsatser. Jeg ved, hvad der skal gøres - og hvad der virker.

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er altafgørende

Psykologisk tryghed er altafgørende for et godt psykisk arbejdsmiljø. Jeg kan hjælpe med at kortlægge - og fremme - niveauet af psykologisk tryghed.

Psykisk arbejdsmiljø

Er der balance mellem krav og ressourcer, og hvordan er stemningen?

Jeg er lynhurtig til at fornemme stemningen, og jeg lægger meget mærke til, hvilke ord der anvendes, og hvilken betydning de har for arbejdsmiljøet. Jeg kan hjælpe med at gennemføre kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø.

Stop pseudo-arbejde

Pseudoarbejde er meningsløst

Keep it simple! Jeg kan hjælpe med at simplificere systemer og rydde ud i overflødige procedurer. Processer kan ofte gøres meget mindre komplekse. 

Øvrige HSE opgaver

Interim HSE Manager / Senior HSE Specialist

Jeg træder gerne til som interim HSE Manager eller Senior HSE Specialist. Bare sig til!